filipino

Just another Edublogs.org weblog

Mga Salitang Naglalarawan

April 18, 2006 by editvnavidad1 · 9 Comments · Uncategorized

I.  Layunin:

             Natutukoy ang mga salitang naglalarawan ng tao, hayop, bagay, pook.

II.  Paksa:  Mga Salitang Naglalarawan ng Tao, Hayop, Bagay,    

                Pook

     Sang.  Kayumanggi 1 pp.  132-134

               Filipino I pp. 222-225

     Kagamitan:  mga larawan ng tao, hayop, bagay, pook

III. Pamamaraan:

     1.  Pagganyak:  Pagpapakita ng mga larawan.

 

 duck.jpg       pusa.jpg            pig.jpg          eagle.jpg

 

 mesa verde.jpg          Battle of Manila.jpg              bulaklak.jpg

 

 

                            Ano ang masasabi ninyo sa mga larawan?

     2.  Paglalahad:

          Basahin ang mga salita.

             Maganda         anim

             malinis            matangkad

             matangkad      pula

             makipot          parisukat

1.  Maganda ang bata.

2.  Ang panyo ay parisukat.

3.  Si Peter ay matangkad.

4.  Pula ang bulaklak sa plorera.

5.  Malinis ang silid aralan namin.

     3.  Pagsagot sa mga tanong

          Ano ang hitsura ng bata sa unang pangungusap?

          Ano ang sukat ng panyo?

          Ano ang kulay ng mga bulaklak sa plorera?

          Ano ang tawag sa mga salitang naglalarawan?

IV.  Pagsasanay:

         Basahin ang sumusunod na pangungusap.  Sabihin ang salitang naglalarawan at salungguhitan ito.

  1. May limang panauhin sa aming bahay.
  2. Kinain ko ang dalawang mansanas.
  3. Pandak ang batang unano.
  4. Asul ang tubig sa dagat.
  5. Parihaba at tatsulok ang hugis ng kahoy.

IV.  Pagtataya:

      Basahin ang sumusunod na talata. Piliin at salungguhitan ang salitang naglalarawan.

                  Bawat mag-aaral ay tiglilimang aklat ang ibinigay ng guro.  Iniingatan namin itong mabuti.  Bawat isa ay may iba’t-ibang kulay ng pabalat: pula, asul, dilaw, berde, at ube. Marami di ang nutbuk namin

                  Lahat ng aming gamit ay inilagay naming sa malinis at malaking bag upang mapangalagaan ito.

V.  Takdang Aralin:

      Gumupit ng larawang gusto mo.  Kulayan ito.

 

       

9 Comments so far ↓

Leave a Comment