filipino

Just another Edublogs.org weblog

Filipino/Salitang Kilos

April 17, 2006 by editvnavidad1 · 4 Comments · Uncategorized

Layunin:

Anu-ano ang mga salitang magkasintunog?

Anu-ano ang mga salitang nagsasad ng kilos sa bawat pangungusap?

Pagbasa ng mga bagong salita, sa tulong ng mga bagay, larawan, hugis/anyo ng salita.

Iugnay ang maliit na letra sa malaking letra at pagsulat ng mga ito nang wasto.

II. Paksa:

    Pagbigkas ng Magkasintunog na Salita

    Pagtukoy sa Pangungusap ng mga Salitang Nagsasaad ng Kilos

    Pagbasa ng mga Bagong Salita sa Tulong ng mga Larawan, Hugis, Anyo ng Salita

    Pag-uugnay ng Maliit at Malaking Letra at Pagsulat nang wasto sa mga ito.

III.  Sang.BEC Filipino pah. 29

IV.  Balik-aral:

       Basahin:                      Si Quirino Quides

                                  Masipag at mabait

                                  Si Quirino Quides

                                  Araw-araw nagwawalis

                                  Ng bakuran at paligid

V. A.  Basahin ang kasunod na usapan.

         Nanay  Rufo! Rufo!

                    Sarhan mo ang gripo.

                    Huwag mong hahayaan

                    Tubig ay masayang

         Rufo:   Susundin ko ang iyong utos, Nanay.

                    At hindi ko rin dudumihan

                    Basura’y itatapon sa tamang lalagyan.

                    Upang tubig manatiling malinis at buhay.

 Sagutin:  Anu-anong salita sa usapan ang magkasintunog?

               Sabihin ang mga ito?

   B.  Basahing muli ang usapan.

        Alin sa mga salitang sinabi ng nanay ang nagsasaad ng kilos?

        Alin naman ang sinabi ni Rufo ang nagsasaad ng kilos?

   C.  Ano ang  unang tunog ng pangalang Rufo?

        /Rr/ Ito ang malaki at maliit na titik.

        Paano magkahawig ang maliit na letrang r at n? Paano naman kaya nagkakaiba ang

        mga ito?

VI Mga Gawain sa Pagkatuto:

    A.  Magbigay ng mga salitang magkasintunog.

    B.  Hanapin sa bawat pangungusap ang salitang kilos. Salungguhitan ang mga ito.

         1.  Mabilis tumakbo ang mga kabayo.

         2.  Mahusay umawit si Pepe.

         3.  Nagluto si nanay ng masarap na hapunan.

         4.  Umakyat sa itaas ng puno ang pusa.

         5.  Kami ay maliligo sa ilog.

C.  Isulat nang maayos sa papel.

              Rr      Rr      Rr       Rr        Rr

              ra      re       ri        ro        ru

              Marami akong pera.

              Marami akong baro.

VII.  Pagtataya:

http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/

       Hanapin sa bawat pangungusap ang salitang kilos.  Bilugan ito.

       1.  Inaalis ng mga bata ang basura sa tabing ilog.

       2.  Naghuhukay ng compost pit si Ramon.

Ano ang nakalarawan?

        3.                                        

                    butterfly1.jpg

            A.  parihaba      B.  araw       C.  paru-paro

          4.  Anong salita ang pareho sa unahan?

                    Rosa       Rita     Roma      Rosa

        5.   Pag-ugnayin ng guhit ang malaki at maliit na letra.

                                 P            r

                                 R           n

                                              p

                                              b

V.  Takdang-aralin:

             Gumuhit ng mga bagay, hayop na may letrang R ang ngalan.

 

                    

       

                                 

                  

4 Comments so far ↓

 • Penis Enlargement

  Below I will recommend the best penis enlargement pills that are currently on the market. I have personally tested all of these and I have got this sites readers to give their testimonials for the pills as well. The no1 choice is the pill that finally set me on my way to my 2.5 inch penis length gain and my 2 inches of girth.Visit http://www.hqpicture.com

 • wow power leveling

  This is great! It really shows me where to expand my blog. I think that sometime in the future I might try to write a book to go along with my blog, but we will see…Good post with useful tips and ideas

 • elvis

  ghghgh

 • envy

  ang pugi mag search d2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Comment