filipino

Just another Edublogs.org weblog

Pagdiriwang sa Bansa

April 19, 2006 by · 10 Comments · Uncategorized

I.  Layunin:

Natutukoy ang pagdiriwang sa bawat buwan.

Naiuugnay ang pagdiriwang sa bawat buwan

Nakasusulat ng pangungusap na gamit ang ngalan ng buwan.

II.  Paksa:

             Pagdiriwang sa Bansa

             Ngalan ng Buwan

             Pagsulat ng Pangungusap

III.  Sang.  Masayang Mamamayan pp. 100-101, 182

      Pagpapahalaga:  Pagmamahal sa bayan

IV.  A. Paghahanda:

           1.  Balik-aral:  Anu-ano ang iba’t-ibang ngalan ng buwan sa loob ng isang taon?

                                Ano ang pinakagusto mo?

           2.  Paglalahad:                   

 

                                                  images.jpg

 

                     a.  Pagganyak:

                                Kilala ninyo ba siya?

                                   Sino ba ang ama ng ating Wikang Pambansa?

                                    Ano ang ating pambansang wika?

                    b.  Paghahawan ng balakid:

                         Pagkabitin ng guhit ang mga salitang magkapareho ang ibig sabihin.

                                     Mahalaga                         ipinakita

                                     isinabit                            bandila

                                     palabas                           ikinabit

                                     ipinamalas                       programa

                                     pagdiriwang                     importante

                                     watawat                          pagsasaya

                  c.  Paglalahad ng kuwento:

                                                      Ang Pagdiriwang

                         Buwan ng Agosto.  Dalawang pagdiriwang ang pinagsabay ng klase ni Bb Dawing.  Ang mga ito ay “Buwan ng Wika” at ang “Araw ng mga Bayani”.  Pareho raw na pagmamahal sa bayan ang pinahahlagahan nito.

                          Walong bata ang nag-aayos ng silid aralan.  Isinabit nila sa dingding na sawali ang mga dahon ng anahaw.  Sa gitna nito ay buong ingat nilang isinabit din ang bagung-bagong watawat.

                           Tumula si Wigberto tungkol sa wikang Filipino.  Umawit si Gabriela tungkol sa ipinamalas na pagmamahal sa bayan ng mga bayani.  At sumayaw sina Wilma at Willy ng Pandanggo sa Ilaw.  Tuwang tuwa ang mga mag-aaral.

                            Pagkatapos ng palabas ay nagtanong si Bb. Dawing tungkol sa kahalagahan ng wika at dahilan kung bakit ipinagdiriwang ang Araw ng mga Bayani.

Talakayan:

 1. Anong ngalan ng buwan ang nabanggit sa kuwento?
 2. Ilan ang mahalagang pagdiriwang sa buwang ito?
 3. Anu-ano ito?
 4. Ano daw ang pinahahalagahan ng dalawang pagdiriwang?
 5. Anu-ano ang inihanda ng mga bata bilang paggunita sa dalawang nabanggit na pagdiriwang?
 6. Dapat ba nating ipagmalaki at pahalagahan ang iba’t-ibang pagdiriwang sa ating bansa? Bakit?

Mayroon pa tayong iba’t-ibang pagdiriwang sa bawat buwan tulad ng: 

new_year1.jpg         manliligaw.gif             lif_7-2.jpg                 mangagawa.jpg

Enero                          Pebrero                        Mayo                                  Mayo

Bagong Taon               Araw ng mga Puso   Santacruzan               Araw ng Manggag 

   samat.jpg             rizal.jpg             Untitled-1.jpg

        Abril                          Agosto                            Marso

Araw ng Kagitingan       Araw ng mga Bayani        Mahal na Araw     

simbang-gabi.gif  

      Disyembre

    Simbang Gabi 

                                Anu-ano ang iba’t-ibang pagdiriwang sa bawat buwan?

                                Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa mga pagdiriwang?

V.  Mga Gawain sa Pagkatuto:

A.  Sabihin ang pagdiriwang na tinutukoy sa bawat buwan.

 1. Disyembre
 2. Pebrero
 3. Mayo
 4. Enero
 5. Hunyo

B.  Iugnay  ang larawan ng pagdiriwang sa ngalan ng buwan.

simbang-gabi.gif                                         Araw ng mga Puso

    manliligaw.gif                                               Araw ng Kalayaan

 new_year1.jpg                                     Santacruzan

araw_n4.jpg                                                   Bagong Taon

lif_7-2.jpg                                             Pasko

c.  Sumulat ng mga pangungusap gamit ang sumusunod na mga buwan.

 1. Marso
 2. Hulyo
 3. Oktubre
 4. Disyembre
 5. Nobyembre

VI.  Pagtataya:

Isulat ang buwan na tinutukoy sa bawat bilang

http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/

 1. Pasko
 2. Araw ng Pagtatapos sa Paaralan
 3. Bagong Taon
 4. Mga Bansang Nagkakaisa
 5. Araw ng mga Patay
 6. Santacruzan
 7. Buwan ng Wika
 8. Araw ng Pagkakaibigan ng Pilipinas at Amerika
 9. Araw ng Kalayaan
 10. Araw ng Puso

VII Takdang-Aralin:

                    Magtala pa sa inyong “notebook” ng iba pang pagdiriwang sa bawat buwan na di nabanggit sa ating aralin.

Mga Salitang Naglalarawan

April 18, 2006 by · 9 Comments · Uncategorized

I.  Layunin:

             Natutukoy ang mga salitang naglalarawan ng tao, hayop, bagay, pook.

II.  Paksa:  Mga Salitang Naglalarawan ng Tao, Hayop, Bagay,    

                Pook

     Sang.  Kayumanggi 1 pp.  132-134

               Filipino I pp. 222-225

     Kagamitan:  mga larawan ng tao, hayop, bagay, pook

III. Pamamaraan:

     1.  Pagganyak:  Pagpapakita ng mga larawan.

 

 duck.jpg       pusa.jpg            pig.jpg          eagle.jpg

 

 mesa verde.jpg          Battle of Manila.jpg              bulaklak.jpg

 

 

                            Ano ang masasabi ninyo sa mga larawan?

     2.  Paglalahad:

          Basahin ang mga salita.

             Maganda         anim

             malinis            matangkad

             matangkad      pula

             makipot          parisukat

1.  Maganda ang bata.

2.  Ang panyo ay parisukat.

3.  Si Peter ay matangkad.

4.  Pula ang bulaklak sa plorera.

5.  Malinis ang silid aralan namin.

     3.  Pagsagot sa mga tanong

          Ano ang hitsura ng bata sa unang pangungusap?

          Ano ang sukat ng panyo?

          Ano ang kulay ng mga bulaklak sa plorera?

          Ano ang tawag sa mga salitang naglalarawan?

IV.  Pagsasanay:

         Basahin ang sumusunod na pangungusap.  Sabihin ang salitang naglalarawan at salungguhitan ito.

 1. May limang panauhin sa aming bahay.
 2. Kinain ko ang dalawang mansanas.
 3. Pandak ang batang unano.
 4. Asul ang tubig sa dagat.
 5. Parihaba at tatsulok ang hugis ng kahoy.

IV.  Pagtataya:

      Basahin ang sumusunod na talata. Piliin at salungguhitan ang salitang naglalarawan.

                  Bawat mag-aaral ay tiglilimang aklat ang ibinigay ng guro.  Iniingatan namin itong mabuti.  Bawat isa ay may iba’t-ibang kulay ng pabalat: pula, asul, dilaw, berde, at ube. Marami di ang nutbuk namin

                  Lahat ng aming gamit ay inilagay naming sa malinis at malaking bag upang mapangalagaan ito.

V.  Takdang Aralin:

      Gumupit ng larawang gusto mo.  Kulayan ito.

 

       

Filipino/Salitang Kilos

April 17, 2006 by · 4 Comments · Uncategorized

Layunin:

Anu-ano ang mga salitang magkasintunog?

Anu-ano ang mga salitang nagsasad ng kilos sa bawat pangungusap?

Pagbasa ng mga bagong salita, sa tulong ng mga bagay, larawan, hugis/anyo ng salita.

Iugnay ang maliit na letra sa malaking letra at pagsulat ng mga ito nang wasto.

II. Paksa:

    Pagbigkas ng Magkasintunog na Salita

    Pagtukoy sa Pangungusap ng mga Salitang Nagsasaad ng Kilos

    Pagbasa ng mga Bagong Salita sa Tulong ng mga Larawan, Hugis, Anyo ng Salita

    Pag-uugnay ng Maliit at Malaking Letra at Pagsulat nang wasto sa mga ito.

III.  Sang.BEC Filipino pah. 29

IV.  Balik-aral:

       Basahin:                      Si Quirino Quides

                                  Masipag at mabait

                                  Si Quirino Quides

                                  Araw-araw nagwawalis

                                  Ng bakuran at paligid

V. A.  Basahin ang kasunod na usapan.

         Nanay  Rufo! Rufo!

                    Sarhan mo ang gripo.

                    Huwag mong hahayaan

                    Tubig ay masayang

         Rufo:   Susundin ko ang iyong utos, Nanay.

                    At hindi ko rin dudumihan

                    Basura’y itatapon sa tamang lalagyan.

                    Upang tubig manatiling malinis at buhay.

 Sagutin:  Anu-anong salita sa usapan ang magkasintunog?

               Sabihin ang mga ito?

   B.  Basahing muli ang usapan.

        Alin sa mga salitang sinabi ng nanay ang nagsasaad ng kilos?

        Alin naman ang sinabi ni Rufo ang nagsasaad ng kilos?

   C.  Ano ang  unang tunog ng pangalang Rufo?

        /Rr/ Ito ang malaki at maliit na titik.

        Paano magkahawig ang maliit na letrang r at n? Paano naman kaya nagkakaiba ang

        mga ito?

VI Mga Gawain sa Pagkatuto:

    A.  Magbigay ng mga salitang magkasintunog.

    B.  Hanapin sa bawat pangungusap ang salitang kilos. Salungguhitan ang mga ito.

         1.  Mabilis tumakbo ang mga kabayo.

         2.  Mahusay umawit si Pepe.

         3.  Nagluto si nanay ng masarap na hapunan.

         4.  Umakyat sa itaas ng puno ang pusa.

         5.  Kami ay maliligo sa ilog.

C.  Isulat nang maayos sa papel.

              Rr      Rr      Rr       Rr        Rr

              ra      re       ri        ro        ru

              Marami akong pera.

              Marami akong baro.

VII.  Pagtataya:

http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/

       Hanapin sa bawat pangungusap ang salitang kilos.  Bilugan ito.

       1.  Inaalis ng mga bata ang basura sa tabing ilog.

       2.  Naghuhukay ng compost pit si Ramon.

Ano ang nakalarawan?

        3.                                        

                    butterfly1.jpg

            A.  parihaba      B.  araw       C.  paru-paro

          4.  Anong salita ang pareho sa unahan?

                    Rosa       Rita     Roma      Rosa

        5.   Pag-ugnayin ng guhit ang malaki at maliit na letra.

                                 P            r

                                 R           n

                                              p

                                              b

V.  Takdang-aralin:

             Gumuhit ng mga bagay, hayop na may letrang R ang ngalan.

 

                    

       

                                 

                  

LP/Filipino1

April 7, 2006 by · 1 Comment · Uncategorized

I.  Layunin

    Pagsagot sa mga tanong tungkol sa tugma.

    Paggamit nang wasto sa mga salitang panghalili sa bagay o hayop.

    Pagtukoy sa mga letra na nasa unahan/gitna/hulihan ng salita.

    Pagsulat nang maayos.

II.  Konsepto

              tugma

              patinig

              katinig

III.  Sanggunian:  Filipino 1, pp.8-10

                          Landas sa Wika at  Pagbasa, pp. 8-9

IV.  Balik-aral

              Bigkasin ang Alpabetong Pilipino.

              Ilan ang patinig?  Anu-ano ito?

              Ilan ang kayinig?  Anu-ano ito?

V.  Lektyur

     1.Pagganyak

                Anu-ano ang ating pambansang sagisag?  Ibigay ang katangian ng bawat isa.

        Ngayon ay babasa kayo ng isang tugma tungkol sa ating pambansang puno.

      2.  Paglalahad:

                 Pagbasa ng tugma “Ang Punong Narra”.

VI. Mga Gawain

     Gawain I

     Sagutin ang mga tanong.

     1. Ilarawan ang punong narra.  Ano ang sinasagisag nito?

     2.  Bakit narra ang napiling pambansang puno ang ating bansa?

     3.  Anu-ano ang katangian ng narra ang taglay na ninyo?

     4.  Bakit kailangang taglayin ng mga mag-aaral na tulad ninyo ang mga katangian 

         ng narra?

Gawain 2

Buuin ang bawat pangungusap.

1.  Ang ating pambansang hayop ay kalabaw.

     _____ ay kulay itim

2.  Masarap ang hinog na mangga.

     Dilaw ang kulay ________.

 

Gawin 3

Isulat nang maayos sa papel ang sumusunod.

Aa      Ee      Ii      Oo      Uu

na      ne      ni      no      nu

an      en      in      on      un

 VII.  Pagtataya

Sagutin.

1.  Ano ang ating pambansang hayop?

           ___ a ___ ____ b ____ w

2.  Ibigay ang katangian ng kalabaw na taglay ng tunay na Pilipino?

3.  Malaki ang kalabaw ni Pepe.

     Mahaba ang sungay _____.

4.  Kumain ako ng salad. Masarap ______.

5.  Anong letra ang nasa gitna ng salitang hinog?

              A.  h

              B.  l

              C.  n

VIII.  Takdang Aralin: 

              Isulat sa papel ang malaki at maliit na titik Nn.    

Lesson Plan/Filipino 1

April 7, 2006 by · 5 Comments · Uncategorized

I.  LAYUNIN:

A.  Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tugmang napakinggan.

B.  Nagagamit nang wasto ang mga salitang panghalili sa bagay o       

     hayop.

C.  Natutukoy ang mga letra na nasa unahan/gitna/hulihan ng

     pantig/salita.

D.  Naisusulat ng maayos ang maliit na letra ng alpabetong bumubuo sa

     maikling pantig/salita.

II.  PAKSA:

Pakikinig: Pagsagot sa mga tanong tungkol sa tugmang napakinggan.

Pagsasalita: Paggamit nang wasto sa mga salitang panghalili sa bagay at hayop.

Pagbasa: Pagtukoy ng mga letra na nasa unahan/gitna/hulihan/ ng pantig salita.

Pagsulat: Pagsulat ng malaking pantig/salita.

             *Pambansang Sagisag

             *Pagkakaroon ng tibay/lakas ng loob at matayog/mataas na pangarap.

Sang. BEC Filipino, pah. 28

III.  KAGAMITAN:

                 tugma ukol sa mga pambansang sagisag

IV.  PAMAMARAAN:

A.  PAKIKINIG:

     1.  Pakikinig ng tugma.  “Ang Punong Narra”

     2.  Pagsagot sa mga tanong.

          a.  Ibigay ang pamagat ng tugma.

          b.  Ilarawan ang punong narra.  Ano ang sinasagisag nito?

          c.  Bakit narra ang napiling pambansang kahoy ng ating bansa?

          d.  Anu-ano ang katangian ng narra na taglay na ninyo?

          e.  Bakit kailangang taglayin ng mga mag-aaral na tulad ninyo ang mga katangian ng narra?

B.  PAGSASALITA:

1.  Pagbigkas muli ng tugmang “Ang Punong Narra”.

2.  Ipagbigkas ang unang tunog ng tugma.  Ipahanap ang salitang Itong at Ito’y.  Salungguhitan ang mga ito.

            *Anong bagay ang tinutukoy ng salitang itong? ito’y?

3.  Ipabigkas ang ikalawang saknong.  Ipahanap ang salitang ito at nito.

            *Panghalili o pamalit sa anong bagay/ salita ang ito? nito?

4.  Magkaroon ng ilang pagsasanay sa paggamit ng ito at nito bilang panghalili sa hayop o bagay.

5.  Pagbuo ng mga tugmang di-tapos tungkol sa mga pambansang sagisag.

C.  PAGBASA

1.  Ipabigkas sa mga bata ang tugmang “Ang Punong Narra”.

      Ano ang unang tunog ng salitang narra?

2.  Paano nagkakaiba ang malaking N at malaking ?  Paano ang mga ito na magkakahawig?  Paano nagkakahawig ang maliit na letrang m at n? Paano nagkakaiba ang mga ito?

3.  Patunugin ang mga patinig.  Sabay na patunugin mula kaliwa, pakanan ang mga patinig at katinig.  Sabay na patunugin ang mga tunog na bumubuo sa salita.

4.  Anong tunog ang nasa unahan ng salitang bag?  Anong letra ito?  Anong letra ang nasa gitna ng salitang bag?  Ano ang tunog nito?

5.  Pagsasanay sa pagtulong ng mga letra na nasa unahan, gitna, hulihan ng pantig salita.

D.  PAGSULAT:

1.  Ipasulat nang tama sa psara ang Nn.

2.  Pagsulat nang maayos sa papel ang sumusunod.

     Aa     Ee     Ii     Oo     Uu

     na     ne     ni     no     nu

     an     en     in     on     un

               Anino ni Ana.

               Buhok ni Nena.

IV.  PAGTATAYA:

A.  Iparinig ang sumusunod na tugma “Ang Kalabaw”

1.  Ano ang ating pambansang hayop?

            ___a___ ___ b ___ w

2.  Ibigay ang mga katangian ng kalabaw na taglay ng tunay na Pilipino?

B.  Buuin ang bawat pangungusap.

3.  Malaki ang kalabaw ni Pepe.  Mahaba ang saungay ________.

4.  Kumaiin ako ng salad.  Masarap _________.

5.  Anong letra ang nasa gitna ng salitang hinog?

                      a.  h

                      b.  l

                      c.  n

V.  TAKDANG ARALIN:

                Isulat sa Filipino notbuk ang malaki at maliit na titik Nn.

                        

 

Hello world!

April 6, 2006 by · 3 Comments · Uncategorized

Welcome to Edublogs.org. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!